Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Detergenty są składnikami powszechnie używanych środków czyszczących i piorących.

Detergenty są składnikami powszechnie używanych środków czyszczących i piorących.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Detergenty są składnikami powszechnie używanych środków czyszczących i piorących. Wśród stosowanych obecnie detergentów można wyróżnić detergenty kationowe i anionowe.
Przykładem detergentu anionowego jest związek o wzorze

Detergenty są składnikami powszechnie używanych środków czyszczących i piorących.

Można go otrzymać w reakcji estryfikacji z udziałem alkoholu o długim prostym łańcuchu
węglowym i odpowiedniego kwasu. Tak uzyskany ester poddaje się reakcji
z wodorotlenkiem sodu, w wyniku czego otrzymuje się środek powierzchniowo czynny, który  – podobnie jak mydła – zawiera dwa fragmenty: niepolarny i polarny.

Podaj wzory sumaryczne alkoholu i kwasu nieorganicznego, których należy użyć w opisanym procesie otrzymania tego detergentu.
Wzór sumaryczny alkoholu:
Wzór sumaryczny kwasu nieorganicznego: