Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Alkanonitryle to związki o wzorze ogólnym R–CN, które otrzymuje się w reakcjiodpowiedniego halogenku alkilu z cyjankiem potasu o wzorze KCN.

Alkanonitryle to związki o wzorze ogólnym R–CN, które otrzymuje się w reakcjiodpowiedniego halogenku alkilu z cyjankiem potasu o wzorze KCN.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Alkanonitryle to związki o wzorze ogólnym R–CN, które otrzymuje się w reakcji
odpowiedniego halogenku alkilu z cyjankiem potasu o wzorze KCN. Reakcja przebiega
w roztworze wodno-alkoholowym. W wyniku hydrolizy alkanonitryli w środowisku
rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) powstaje odpowiedni kwas karboksylowy.
Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii,
Warszawa 2007.
Poniżej przedstawiono schemat ciągu reakcji, w wyniku których z alkanu I otrzymano alkan II:

Alkanonitryle to związki o wzorze ogólnym R–CN, które otrzymuje się w reakcjiodpowiedniego halogenku alkilu z cyjankiem potasu o wzorze KCN.

Napisz równanie reakcji 2. – zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Napisz nazwę systematyczną związku organicznego, który jest produktem reakcji 3.
Równanie reakcji 2.:
Nazwa systematyczna produktu reakcji 3.: