Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów I i II.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów I i II.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Alkanonitryle to związki o wzorze ogólnym R–CN, które otrzymuje się w reakcji
odpowiedniego halogenku alkilu z cyjankiem potasu o wzorze KCN. Reakcja przebiega
w roztworze wodno-alkoholowym. W wyniku hydrolizy alkanonitryli w środowisku
rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) powstaje odpowiedni kwas karboksylowy.
Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii,
Warszawa 2007.
Poniżej przedstawiono schemat ciągu reakcji, w wyniku których z alkanu I otrzymano alkan II:

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów I i II.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów I i II. Porównaj oba wzory i na tej podstawie określ, w jakim celu opisany proces (reakcje 1.–4.) jest stosowany w syntezie organicznej.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkanów I i II.

Zastosowanie opisanego procesu: