Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie z udziałem trzech różnych związków chemicznych umownie oznaczonych literami A, B i C wybranych spośród następujących:

etanal
etano1,2diol
metanol
propano1,2,3triol


Stosunek masowy węgla do tlenu mC : mO w związku B jest równy 3 : 4.
Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

Zaobserwowano, że klarowny szafirowy roztwór powstał tylko w probówce II.

 

1. Rozstrzygnij, czy na podstawie opisu obserwowanych zmian w probówce II oraz informacji o stosunku masowym węgla do tlenu w związku B można jednoznacznie zidentyfikować związek B. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. W drugim etapie doświadczenia pod wyciągiem ostrożnie podgrzano zawartość probówek I
i III. Zaobserwowano zmiany, które zilustrowano na poniższych fotografiach.

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

Napisz:
w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce I

oraz

w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce III podczas drugiego etapu doświadczenia.

Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.


Probówka I:


Probówka III:

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie z udziałem trzech różnych związków chemicznych umownie oznaczonych literami A, B i C wybranych spośród następujących:

etanal
etano1,2diol
metanol
propano1,2,3triol


Stosunek masowy węgla do tlenu mC : mO w związku B jest równy 3 : 4.
Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

Zaobserwowano, że klarowny szafirowy roztwór powstał tylko w probówce II.

 

1. Rozstrzygnij, czy na podstawie opisu obserwowanych zmian w probówce II oraz informacji o stosunku masowym węgla do tlenu w związku B można jednoznacznie zidentyfikować związek B. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. W drugim etapie doświadczenia pod wyciągiem ostrożnie podgrzano zawartość probówek I
i III. Zaobserwowano zmiany, które zilustrowano na poniższych fotografiach.

doświadczenia z udziałem trzech związków chemicznych

Napisz:
w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce I

oraz

w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce III podczas drugiego etapu doświadczenia.

Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.


Probówka I:


Probówka III: