Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - temperatury wrzenia amin

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - temperatury wrzenia amin

temperatury wrzenia amin

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory trzech izomerycznych amin oznaczonych numerami I, II i III.

temperatury wrzenia amin

Wartości temperatury wrzenia tych amin, wymienione w przypadkowej kolejności, są równe: 3 °C, 36 °C, 47 °C.

 

Przyporządkuj aminom IIII wartości ich temperatury wrzenia.

I: 

II: 

III:

temperatury wrzenia amin

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory trzech izomerycznych amin oznaczonych numerami I, II i III.

temperatury wrzenia amin

Wartości temperatury wrzenia tych amin, wymienione w przypadkowej kolejności, są równe: 3 °C, 36 °C, 47 °C.

 

Przyporządkuj aminom IIII wartości ich temperatury wrzenia.

I: 

II: 

III: