Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - asymetryczne atomy węgla w estrach

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - asymetryczne atomy węgla w estrach

asymetryczne atomy węgla w estrach

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór estru, w którego cząsteczkach obecne dwa asymetryczne atomy węgla oznaczone gwiazdką:

asymetryczne atomy węgla w estrach

W laboratorium przeprowadzono reakcję, w której racemiczną mieszaninę kwasu 2chloropropanowego (równomolową mieszaninę obu enancjomerów) poddano reakcji estryfikacji z jednym z enancjomerów 2metylobutan1olu. W wyniku tej reakcji otrzymano dwa rodzaje estrów.

 

1.Rozstrzygnij, czy otrzymane estry są względem siebie enancjomerami. Uzasadnij odpowiedź.
Rozstrzygnięcie: 


Uzasadnienie:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie hydrolizy zasadowej estru opisanego w informacji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

asymetryczne atomy węgla w estrach

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór estru, w którego cząsteczkach obecne dwa asymetryczne atomy węgla oznaczone gwiazdką:

asymetryczne atomy węgla w estrach

W laboratorium przeprowadzono reakcję, w której racemiczną mieszaninę kwasu 2chloropropanowego (równomolową mieszaninę obu enancjomerów) poddano reakcji estryfikacji z jednym z enancjomerów 2metylobutan1olu. W wyniku tej reakcji otrzymano dwa rodzaje estrów.

 

1.Rozstrzygnij, czy otrzymane estry są względem siebie enancjomerami. Uzasadnij odpowiedź.
Rozstrzygnięcie: 


Uzasadnienie:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie hydrolizy zasadowej estru opisanego w informacji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.