Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Izomeryczne związki A, B i C należące do jednej klasy związków organicznych mają wzór sumaryczny C₄H₁₀O. Jeden z tych związków ma rozgałęziony łańcuch węglowy. Izomer A został wprowadzony do roztworu KCrOz dodatkiem kwasu siarkowego(VI) i na zdjęciu obok pokazano, jak wygląda zawartość probówki na początku tego doświadczenia (1) oraz po pewnym czasie (2).

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

 

Wiadomo, że cząsteczki związku A nie są chiralne, ale jego izomer B, który podobnie zachowałby się w opisanym doświadczeniu, wykazuje czynność optyczną. Izomer C nie ulega działaniu jonów dichromianowych(VI).

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) izomerów A, B, C.

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Izomeryczne związki A, B i C należące do jednej klasy związków organicznych mają wzór sumaryczny C₄H₁₀O. Jeden z tych związków ma rozgałęziony łańcuch węglowy. Izomer A został wprowadzony do roztworu KCrOz dodatkiem kwasu siarkowego(VI) i na zdjęciu obok pokazano, jak wygląda zawartość probówki na początku tego doświadczenia (1) oraz po pewnym czasie (2).

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych

 

Wiadomo, że cząsteczki związku A nie są chiralne, ale jego izomer B, który podobnie zachowałby się w opisanym doświadczeniu, wykazuje czynność optyczną. Izomer C nie ulega działaniu jonów dichromianowych(VI).

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) izomerów A, B, C.

odróżnianie alkoholi trzeciorzędowych od alkoholi pierwszo- i drugorzędowych