Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W wyniku działania kwasem azotowym(III) na pierwszorzędowe aminy aromatyczne powstają tzw. sole diazoniowe, które znajdują zastosowanie w syntezie organicznej.
W praktyce, zamiast nietrwałego kwasu azotowego(III) stosuje się jego sól w obecności mocnego kwasu. Przykład takiej reakcji z udziałem aniliny zilustrowano równaniem:

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Opisane przemiany mogą być stosowane w celu otrzymania pochodnych benzenu, w których podstawniki kierujące w pozycje orto i para znajdują się względem siebie w pozycji meta.

Zaprojektuj ciąg przemian, w wyniku których z benzenu powstanie 3bromofenol uzupełnij w poniższym, dwuczęściowym schemacie wzory produktów pośrednich, a nad każdą strzałką wpisz literę oznaczającą zestaw użytych reagentów. Zestawy odczynników wybierz spośród wymienionych poniżej.

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W wyniku działania kwasem azotowym(III) na pierwszorzędowe aminy aromatyczne powstają tzw. sole diazoniowe, które znajdują zastosowanie w syntezie organicznej.
W praktyce, zamiast nietrwałego kwasu azotowego(III) stosuje się jego sól w obecności mocnego kwasu. Przykład takiej reakcji z udziałem aniliny zilustrowano równaniem:

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych

Opisane przemiany mogą być stosowane w celu otrzymania pochodnych benzenu, w których podstawniki kierujące w pozycje orto i para znajdują się względem siebie w pozycji meta.

Zaprojektuj ciąg przemian, w wyniku których z benzenu powstanie 3bromofenol uzupełnij w poniższym, dwuczęściowym schemacie wzory produktów pośrednich, a nad każdą strzałką wpisz literę oznaczającą zestaw użytych reagentów. Zestawy odczynników wybierz spośród wymienionych poniżej.

właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych