Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W temperaturze powyżej 67°C fenol miesza się z wodą w dowolnych proporcjach, natomiast w przedziale temperatury 1540°C jego maksymalne stężenie w roztworze wodnym nie przekracza 10 %.
Do probówki wprowadzono fenol i wodę w stosunku masowym 1 : 5 i przeprowadzono doświadczenie.

Etap 1. Zawartość probówki ogrzano do temperatury 70 °C.

Etap 2. Mieszaninę ochłodzono do temperatury 25 °C.

Etap 3. Dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu (w stosunku do fenolu).

 

1. Uzupełnij tabelę. Opisz wygląd zawartości probówki po kolejnych etapach doświadczenia.

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

2. Po pewnym czasie stwierdzono, że mieszanina otrzymana w 3. etapie ma odczyn zasadowy.

Napisz równanie reakcji odpowiadającej za odczyn tej mieszaniny na podstawie definicji kwasów i zasad Brønsteda. Wzory odpowiednich drobin wpisz w poniższą tabelę.

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W temperaturze powyżej 67°C fenol miesza się z wodą w dowolnych proporcjach, natomiast w przedziale temperatury 1540°C jego maksymalne stężenie w roztworze wodnym nie przekracza 10 %.
Do probówki wprowadzono fenol i wodę w stosunku masowym 1 : 5 i przeprowadzono doświadczenie.

Etap 1. Zawartość probówki ogrzano do temperatury 70 °C.

Etap 2. Mieszaninę ochłodzono do temperatury 25 °C.

Etap 3. Dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu (w stosunku do fenolu).

 

1. Uzupełnij tabelę. Opisz wygląd zawartości probówki po kolejnych etapach doświadczenia.

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu

2. Po pewnym czasie stwierdzono, że mieszanina otrzymana w 3. etapie ma odczyn zasadowy.

Napisz równanie reakcji odpowiadającej za odczyn tej mieszaniny na podstawie definicji kwasów i zasad Brønsteda. Wzory odpowiednich drobin wpisz w poniższą tabelę.

właściwości chemiczne fenoli w reakcji z wodorotlenkiem sodu