Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - reakcje substytucji, addycji i eliminacji

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - reakcje substytucji, addycji i eliminacji

reakcje substytucji, addycji i eliminacji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Jedną z monobromopochodnych butanu (związek A) poddano reakcji z KOH w bezwodnym etanolu (reakcja 1.), a na otrzymany związek B podziałano bromowodorem (reakcja 2.). Główny produkt C był izomerem związku A.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Następnie uzupełnij tabelę. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków A i C.


Związek B powstał w reakcji (substytucji / addycji / eliminacji), a jego przemiana w związek C jest przykładem reakcji (substytucji / addycji / eliminacji).

 

reakcje substytucji, addycji i eliminacji

reakcje substytucji, addycji i eliminacji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Jedną z monobromopochodnych butanu (związek A) poddano reakcji z KOH w bezwodnym etanolu (reakcja 1.), a na otrzymany związek B podziałano bromowodorem (reakcja 2.). Główny produkt C był izomerem związku A.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Następnie uzupełnij tabelę. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków A i C.


Związek B powstał w reakcji (substytucji / addycji / eliminacji), a jego przemiana w związek C jest przykładem reakcji (substytucji / addycji / eliminacji).

 

reakcje substytucji, addycji i eliminacji