Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - teoria Brønsteda– Lowry’ego

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - teoria Brønsteda– Lowry’ego

teoria Brønsteda– Lowry’ego

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Atomy wodoru w cząsteczkach etynu są bardziej reaktywne niż atomy wodoru w alkanach i alkenach. Przykładowo: przez metaliczny sód jest wypierany wodór z etynu i przy nadmiarze tego alkinu reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

2HC≡CH + 2Na → 2HC≡CNa (etynek sodu) + H


Podobna reakcja z udziałem sodu zachodzi w ciekłym amoniaku:


2NH+ 2Na → 2NaNH+ H


Z kolei działanie etynu na produkt tej reakcji (NaNH2) rozpuszczony w etoksyetanie (eterze dietylowym) prowadzi do ponownego powstania amoniaku:


HC≡CH + NaNH→ HC≡CNa + NH


Etynek sodu nie jest trwałym związkiem i po wprowadzeniu do wody rozkłada się z wydzieleniem etynu.

 

1. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji etynku sodu z wodą.

 

2. Etyn, amoniak i wodę uszereguj od najsłabszego do najsilniejszego charakteru kwasowego.

teoria Brønsteda– Lowry’ego

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Atomy wodoru w cząsteczkach etynu są bardziej reaktywne niż atomy wodoru w alkanach i alkenach. Przykładowo: przez metaliczny sód jest wypierany wodór z etynu i przy nadmiarze tego alkinu reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

2HC≡CH + 2Na → 2HC≡CNa (etynek sodu) + H


Podobna reakcja z udziałem sodu zachodzi w ciekłym amoniaku:


2NH+ 2Na → 2NaNH+ H


Z kolei działanie etynu na produkt tej reakcji (NaNH2) rozpuszczony w etoksyetanie (eterze dietylowym) prowadzi do ponownego powstania amoniaku:


HC≡CH + NaNH→ HC≡CNa + NH


Etynek sodu nie jest trwałym związkiem i po wprowadzeniu do wody rozkłada się z wydzieleniem etynu.

 

1. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji etynku sodu z wodą.

 

2. Etyn, amoniak i wodę uszereguj od najsłabszego do najsilniejszego charakteru kwasowego.