Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu…

Równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciągi przemian, w wyniku których otrzymano anilinę oraz etanol.

Równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu…

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone wzory związków
organicznych, równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu oraz
równanie reakcji, w wyniku której ze związku A powstaje aldehyd

Równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu:

Równanie reakcji, w wyniku której ze związku A powstaje aldehyd: