Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Przemiany promieniotwórcze izotopu uranu.

Przemiany promieniotwórcze izotopu uranu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Izotopem uranu najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie jest izotop o liczbie masowej równej 238, z którego w wyniku emisji cząstki α powstaje izotop toru. W kolejnych przemianach, na skutek dwukrotnego rozpadu β–, a następnie – rozpadu α, tworzy się inny izotop toru.

Uzupełnij poniży schemat opisujący przemiany, jakim ulega izotop uranu 

Przemiany promieniotwórcze izotopu uranu.

Wpisz w odpowiednie miejsca symbole pierwiastków i ich liczby atomowe i masowe.

Przemiany promieniotwórcze izotopu uranu.