Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Wiązania występujące w cząsteczce amoniaku

Wiązania występujące w cząsteczce amoniaku

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w cząsteczce NH3. Następnie przyporządkuj dwóm związkom: LiH i PH3, wartości ich temperatury topnienia: 692 °C, –134 °C (pod ciśnieniem 1013 hPa).
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Wiązania występujące w cząsteczce amoniaku