Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Atomy i cząsteczki chemiczna

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Atomy i cząsteczki chemiczna

Atomy i cząsteczki chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO 2. W temperaturze 800 K gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem:

2NO2 (g) 2NO (g) + O 2 (g) H > 0

Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu(II). Wydajność rozkładu NO 2 wyniosła 60%.

Określ:
stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi;
liczbę moli tlenu w zbiorniku w stanie równowagi;
masę tlenku azotu(IV) wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem reakcji – w gramach.

 

Stosunek molowy n 2NO : n NO =

Liczba moli tlenu n 2O =

Masa tlenku azotu(IV) przed zainicjowaniem reakcji m 2NO =

Atomy i cząsteczki chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO 2. W temperaturze 800 K gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem:

2NO2 (g) 2NO (g) + O 2 (g) H > 0

Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu(II). Wydajność rozkładu NO 2 wyniosła 60%.

Określ:
stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi;
liczbę moli tlenu w zbiorniku w stanie równowagi;
masę tlenku azotu(IV) wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem reakcji – w gramach.

 

Stosunek molowy n 2NO : n NO =

Liczba moli tlenu n 2O =

Masa tlenku azotu(IV) przed zainicjowaniem reakcji m 2NO =