Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Błękit indygo – naturalny barwnik

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Błękit indygo – naturalny barwnik

Błękit indygo – naturalny barwnik

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Błękit indygo jest naturalnym barwnikiem, który w końcu XIX w.
zaczęto otrzymywać syntetycznie. W jednej z opracowanych wtedy
metod produkcji tego związku surowcem była pochodna glicyny,
N-(2-karboksyfenylo)glicyna (związek I). Ten substrat w pierwszym
etapie syntezy ogrzewano z NaOH, co prowadziło do zamknięcia
pierścienia pięcioczłonowego.

Błękit indygo – naturalny barwnik

Tę reakcję opisuje schemat:

Błękit indygo – naturalny barwnik

Otrzymaną mieszaninę zakwaszono w celu utworzenia związku II. W drugim etapie syntezy
zachodziła dekarboksylacja związku II oraz pewien proces X, w którym uczestniczył tlen
z powietrza. Reakcje te prowadziły do powstania indyga, zgodnie ze schematem:

Błękit indygo – naturalny barwnik

1. Napisz wzór nieorganicznego produktu ubocznego pierwszego etapu syntezy. 

 

2. Podaj stosunek molowy tlenu O2 do związku II w reakcji zachodzącej podczas procesu X.

Błękit indygo – naturalny barwnik

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Błękit indygo jest naturalnym barwnikiem, który w końcu XIX w.
zaczęto otrzymywać syntetycznie. W jednej z opracowanych wtedy
metod produkcji tego związku surowcem była pochodna glicyny,
N-(2-karboksyfenylo)glicyna (związek I). Ten substrat w pierwszym
etapie syntezy ogrzewano z NaOH, co prowadziło do zamknięcia
pierścienia pięcioczłonowego.

Błękit indygo – naturalny barwnik

Tę reakcję opisuje schemat:

Błękit indygo – naturalny barwnik

Otrzymaną mieszaninę zakwaszono w celu utworzenia związku II. W drugim etapie syntezy
zachodziła dekarboksylacja związku II oraz pewien proces X, w którym uczestniczył tlen
z powietrza. Reakcje te prowadziły do powstania indyga, zgodnie ze schematem:

Błękit indygo – naturalny barwnik

1. Napisz wzór nieorganicznego produktu ubocznego pierwszego etapu syntezy. 

 

2. Podaj stosunek molowy tlenu O2 do związku II w reakcji zachodzącej podczas procesu X.