Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory Fischera trzech stereoizomerów kwasu winowego (2,3-dihydroksybutanodiowego).

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

1. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz właściwe określenie w każdym nawiasie.

Związki I i II są (enancjomerami / diastereoizomerami), a związki II i III stanowią parę (enancjomerów / diastereoizomerów).

 

2. Wymienionym w tabeli właściwościom fizycznym substancji przyporządkuj wzory właściwych stereoizomerów (I i II) – wpisz ich numery. Dla stereoizomeru III wpisz w tabeli przewidywane wartości temperatury topnienia, rozpuszczalności
i skręcalności właściwej.

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory Fischera trzech stereoizomerów kwasu winowego (2,3-dihydroksybutanodiowego).

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego

1. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz właściwe określenie w każdym nawiasie.

Związki I i II są (enancjomerami / diastereoizomerami), a związki II i III stanowią parę (enancjomerów / diastereoizomerów).

 

2. Wymienionym w tabeli właściwościom fizycznym substancji przyporządkuj wzory właściwych stereoizomerów (I i II) – wpisz ich numery. Dla stereoizomeru III wpisz w tabeli przewidywane wartości temperatury topnienia, rozpuszczalności
i skręcalności właściwej.

wzory Fischera stereoizomerów kwasu winowego