Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - budowa kowalencyjna związków chemicznych

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - budowa kowalencyjna związków chemicznych

budowa kowalencyjna związków chemicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Jodowodór HI, metan CH4 i siarkowodór H2 S mają budowę kowalencyjną. Wszystkie te wodorki w warunkach normalnych są gazami.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

budowa kowalencyjna związków chemicznych

budowa kowalencyjna związków chemicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Jodowodór HI, metan CH4 i siarkowodór H2 S mają budowę kowalencyjną. Wszystkie te wodorki w warunkach normalnych są gazami.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

budowa kowalencyjna związków chemicznych