Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja w zamkniętym reaktorze

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja w zamkniętym reaktorze

reakcja w zamkniętym reaktorze

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W zamkniętym reaktorze znajdowały się dwa gazy: wodór oraz fluor. Po zakończeniu reakcji zbiornik zawierał tylko fluorowodór, którego masa była równa 0,4 g.


Napisz, w jakim stosunku objętościowym zmieszano wodór z fluorem w reaktorze, oraz określ, ile gramów wodoru i ile gramów fluoru wprowadzono do reaktora.

Stosunek objętości substratów V wodoru : V fluoru = ……
Masa wodoru wprowadzonego do reaktora m wodoru = ……
Masa fluoru wprowadzonego do reaktora m fluoru =……

reakcja w zamkniętym reaktorze

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W zamkniętym reaktorze znajdowały się dwa gazy: wodór oraz fluor. Po zakończeniu reakcji zbiornik zawierał tylko fluorowodór, którego masa była równa 0,4 g.


Napisz, w jakim stosunku objętościowym zmieszano wodór z fluorem w reaktorze, oraz określ, ile gramów wodoru i ile gramów fluoru wprowadzono do reaktora.

Stosunek objętości substratów V wodoru : V fluoru = ……
Masa wodoru wprowadzonego do reaktora m wodoru = ……
Masa fluoru wprowadzonego do reaktora m fluoru =……