Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - kwasy i zasady Brønsteda

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - kwasy i zasady Brønsteda

kwasy i zasady Brønsteda

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Kwas fosfonowy o wzorze sumarycznym H₃POjest kwasem dwuprotonowym, którego wzór można zapisać jako H₂PHO. Struktura cząsteczki tego kwasu jest następująca:

 

kwasy i zasady Brønsteda

 

Napisz równanie reakcji ostatniego etapu dysocjacji kwasu H 2 PHO3 w wodzie w ujęciu teorii Brønsteda. Określ, jaką funkcję – kwasu czy zasady Brønsteda – pełni w tej reakcji woda.

Równanie reakcji:

Funkcja wody:

kwasy i zasady Brønsteda

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Kwas fosfonowy o wzorze sumarycznym H₃POjest kwasem dwuprotonowym, którego wzór można zapisać jako H₂PHO. Struktura cząsteczki tego kwasu jest następująca:

 

kwasy i zasady Brønsteda

 

Napisz równanie reakcji ostatniego etapu dysocjacji kwasu H 2 PHO3 w wodzie w ujęciu teorii Brønsteda. Określ, jaką funkcję – kwasu czy zasady Brønsteda – pełni w tej reakcji woda.

Równanie reakcji:

Funkcja wody: