Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Chlor – pierwiastek będący mieszaniną dwóch izotopów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Chlor – pierwiastek będący mieszaniną dwóch izotopów

Chlor – pierwiastek będący mieszaniną dwóch izotopów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Chlor występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. W jądrze izotopu o mniejszej liczbie masowej znajduje się 18 neutronów. Zawartość procentowa tego izotopu w występującym w przyrodzie pierwiastku wynosi 75,78%. Średnia masa atomowa chloru jest równa 35,453 u, a jeden z izotopów tego pierwiastka ma masę równą 34,969 u.

1. Wartość masy atomowej danego izotopu podana z dokładnością do liczby całkowitej jest równa jego liczbie masowej.

Oblicz masę atomową drugiego izotopu chloru. Wynik końcowy zaokrąglij do trzeciego miejsca po przecinku. Podaj liczbę masową tego izotopu chloru i określ liczbę neutronów w jego jądrze atomowym.

 

2. Chlor występuje w związkach chemicznych na wielu różnych stopniach utlenienia.

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz informacje dotyczące struktury elektronowej atomu chloru i jego stopni utlenienia oraz nazwę kwasu tlenowego chloru.

1. Pełna podpowłokowa konfiguracja elektronowa atomu chloru w stanie podstawowym ma postać ?  . W jego rdzeniu atomowym (na wewnętrznych powłokach elektronowych) znajduje się ? elektronów. Chlor należy do bloku konfiguracyjnego ?.

2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje chlor w związkach chemicznych, jest równy ? . Kwas tlenowy, w którym chlor ma najwyższy możliwy stopień utlenienia, ma nazwę ?.

Chlor – pierwiastek będący mieszaniną dwóch izotopów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Chlor występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. W jądrze izotopu o mniejszej liczbie masowej znajduje się 18 neutronów. Zawartość procentowa tego izotopu w występującym w przyrodzie pierwiastku wynosi 75,78%. Średnia masa atomowa chloru jest równa 35,453 u, a jeden z izotopów tego pierwiastka ma masę równą 34,969 u.

1. Wartość masy atomowej danego izotopu podana z dokładnością do liczby całkowitej jest równa jego liczbie masowej.

Oblicz masę atomową drugiego izotopu chloru. Wynik końcowy zaokrąglij do trzeciego miejsca po przecinku. Podaj liczbę masową tego izotopu chloru i określ liczbę neutronów w jego jądrze atomowym.

 

2. Chlor występuje w związkach chemicznych na wielu różnych stopniach utlenienia.

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz informacje dotyczące struktury elektronowej atomu chloru i jego stopni utlenienia oraz nazwę kwasu tlenowego chloru.

1. Pełna podpowłokowa konfiguracja elektronowa atomu chloru w stanie podstawowym ma postać ?  . W jego rdzeniu atomowym (na wewnętrznych powłokach elektronowych) znajduje się ? elektronów. Chlor należy do bloku konfiguracyjnego ?.

2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje chlor w związkach chemicznych, jest równy ? . Kwas tlenowy, w którym chlor ma najwyższy możliwy stopień utlenienia, ma nazwę ?.