Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - otrzymywanie soli różnymi metodami

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - otrzymywanie soli różnymi metodami

otrzymywanie soli różnymi metodami

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do czterech probówek zawierających niebieską zalkalizowaną zawiesinę świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) wprowadzono bezbarwne wodne roztwory czterech różnych związków – do każdej probówki roztwór innej substancji. Zawartość każdej probówki wymieszano. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku.

otrzymywanie soli różnymi metodami

Rozstrzygnij, czy zmiany zaobserwowane podczas doświadczenia umożliwiają potwierdzenie, że do danej probówki wprowadzono roztwór wskazany na rysunku.
Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu opisz możliwe do zaobserwowania zmiany zawartości probówek, uwzględnij rodzaj (roztwór, zawiesina) oraz barwę mieszaniny otrzymanej po dodaniu roztworu danej substancji do każdej probówki.

 

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Probówka I:

Probówka II:

Probówka III:

Probówka IV:

otrzymywanie soli różnymi metodami

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do czterech probówek zawierających niebieską zalkalizowaną zawiesinę świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) wprowadzono bezbarwne wodne roztwory czterech różnych związków – do każdej probówki roztwór innej substancji. Zawartość każdej probówki wymieszano. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku.

otrzymywanie soli różnymi metodami

Rozstrzygnij, czy zmiany zaobserwowane podczas doświadczenia umożliwiają potwierdzenie, że do danej probówki wprowadzono roztwór wskazany na rysunku.
Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu opisz możliwe do zaobserwowania zmiany zawartości probówek, uwzględnij rodzaj (roztwór, zawiesina) oraz barwę mieszaniny otrzymanej po dodaniu roztworu danej substancji do każdej probówki.

 

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Probówka I:

Probówka II:

Probówka III:

Probówka IV: