Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Cyjanowodór jest lotną cieczą. Występuje w postaci dwóch izomerycznych odmian, które pozostają ze sobą w równowadze:
               HCN HNC
cyjanowodór     izocyjanowodór
W temperaturze pokojowej na 99 cząsteczek HCN przypada jedna cząsteczka HNC.

 

1. Napisz wzór elektronowy cząsteczki tej izomerycznej odmiany cyjanowodoru, która w temperaturze pokojowej stanowi formę dominującą. Zaznacz kreskami pary elektronowe wiązań chemicznych oraz wolne pary elektronowe. Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych atomu węgla w tej cząsteczce.

 

Wzór elektronowy:

Hybrydyzacja orbitali walencyjnych atomu węgla:

 

2. Oblicz, ile cząsteczek izocyjanowodoru znajduje się w temperaturze pokojowej w próbce mieszaniny cyjanowodoru i izocyjanowodoru o masie 1,35 g zawierającej obie odmiany w stanie równowagi.

 

3. Cyjanowodór bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i w niewielkim stopniu ulega dysocjacji jonowej zgodnie z równaniem:

HCN + H2 O H3O+ + CN

Wodny roztwór cyjanowodoru nosi nazwę kwasu cyjanowodorowego. W temperaturze 25 °C stała dysocjacji tego kwasu 𝐾 = 6,2 ∙10 –10

Do probówki zawierającej wodny roztwór wodorowęglanu sodu NaHCO 3 wprowadzono – pod wyciągiem – kwas cyjanowodorowy. Przebieg doświadczenia przedstawiono na rysunku.

Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Rozstrzygnij, czy po wprowadzeniu kwasu cyjanowodorowego do probówki z wodnym roztworem wodorowęglanu sodu zaobserwowano pienienie się zawartości probówki. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Cyjanowodór jest lotną cieczą. Występuje w postaci dwóch izomerycznych odmian, które pozostają ze sobą w równowadze:
               HCN HNC
cyjanowodór     izocyjanowodór
W temperaturze pokojowej na 99 cząsteczek HCN przypada jedna cząsteczka HNC.

 

1. Napisz wzór elektronowy cząsteczki tej izomerycznej odmiany cyjanowodoru, która w temperaturze pokojowej stanowi formę dominującą. Zaznacz kreskami pary elektronowe wiązań chemicznych oraz wolne pary elektronowe. Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych atomu węgla w tej cząsteczce.

 

Wzór elektronowy:

Hybrydyzacja orbitali walencyjnych atomu węgla:

 

2. Oblicz, ile cząsteczek izocyjanowodoru znajduje się w temperaturze pokojowej w próbce mieszaniny cyjanowodoru i izocyjanowodoru o masie 1,35 g zawierającej obie odmiany w stanie równowagi.

 

3. Cyjanowodór bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i w niewielkim stopniu ulega dysocjacji jonowej zgodnie z równaniem:

HCN + H2 O H3O+ + CN

Wodny roztwór cyjanowodoru nosi nazwę kwasu cyjanowodorowego. W temperaturze 25 °C stała dysocjacji tego kwasu 𝐾 = 6,2 ∙10 –10

Do probówki zawierającej wodny roztwór wodorowęglanu sodu NaHCO 3 wprowadzono – pod wyciągiem – kwas cyjanowodorowy. Przebieg doświadczenia przedstawiono na rysunku.

Cyjanowodór- lotna ciecz w postaci dwóch izomerycznych odmian

Rozstrzygnij, czy po wprowadzeniu kwasu cyjanowodorowego do probówki z wodnym roztworem wodorowęglanu sodu zaobserwowano pienienie się zawartości probówki. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie: