Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do 20 cm3 wodnego roztworu HCl o pH = 1,0 dodano 30 cm³ wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,060 mol∙dm⁻³. Po zmieszaniu roztworów przebiegła reakcja chemiczna opisana
równaniem:

H3O+ OH 2H₂O

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz, ile razy zmalało stężenie jonów hydroniowych H3Opo dodaniu roztworu NaOH. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Do 20 cm3 wodnego roztworu HCl o pH = 1,0 dodano 30 cm³ wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,060 mol∙dm⁻³. Po zmieszaniu roztworów przebiegła reakcja chemiczna opisana
równaniem:

H3O+ OH 2H₂O

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz, ile razy zmalało stężenie jonów hydroniowych H3Opo dodaniu roztworu NaOH. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.