Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 jest kwasem trójprotonowym o mocy zbliżonej do kwasu ortofosforowego(V). Równowagom, które ustalają się w roztworze wodnym tego kwasu, odpowiadają stałe opisane poniższymi wyrażeniami (podanymi w przypadkowej kolejności), w których została pominięta woda będąca środowiskiem reakcji.

 

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

 

Uszereguj stałe równowagi (wpisz litery A, B oraz C) zgodnie z ich rosnącą wartością. Napisz równanie przemiany, której odpowiada stała równowagi opisana wyrażeniem A. Spośród jonów powstających podczas protolizy (dysocjacji) kwasu arsenowego(V) wybierz i napisz wzór tego, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda.

 

najmniejsza wartość: –  największa wartość:

Równanie reakcji:

Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda:

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 jest kwasem trójprotonowym o mocy zbliżonej do kwasu ortofosforowego(V). Równowagom, które ustalają się w roztworze wodnym tego kwasu, odpowiadają stałe opisane poniższymi wyrażeniami (podanymi w przypadkowej kolejności), w których została pominięta woda będąca środowiskiem reakcji.

 

Kwas arsenowy(V) H3 AsO4 – kwas trójprotonowy

 

Uszereguj stałe równowagi (wpisz litery A, B oraz C) zgodnie z ich rosnącą wartością. Napisz równanie przemiany, której odpowiada stała równowagi opisana wyrażeniem A. Spośród jonów powstających podczas protolizy (dysocjacji) kwasu arsenowego(V) wybierz i napisz wzór tego, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda.

 

najmniejsza wartość: –  największa wartość:

Równanie reakcji:

Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda: