Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - planowanie i opisywanie doświadczeń

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - planowanie i opisywanie doświadczeń

planowanie i opisywanie doświadczeń

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W dwóch probówkach znajdowały się wodne roztwory soli X i Z, otrzymane przez rozpuszczenie stałych soli, z których jedną był siarczek potasu, a drugą – bromek potasu. Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. W doświadczeniu użyto świeżo otrzymanej wody chlorowej.

 

planowanie i opisywanie doświadczeń

 

Po dodaniu wody chlorowej do probówek zauważono, że w probówce I roztwór zmienił barwę,
ale pozostał klarowny, natomiast w probówce II pojawiło się zmętnienie.

 

1. Zidentyfikuj sole X i Z i wpisz ich wzory do tabeli.

planowanie i opisywanie doświadczeń

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji pomiędzy chlorem a bromkiem potasu oraz pomiędzy chlorem a siarczkiem potasu.

planowanie i opisywanie doświadczeń

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W dwóch probówkach znajdowały się wodne roztwory soli X i Z, otrzymane przez rozpuszczenie stałych soli, z których jedną był siarczek potasu, a drugą – bromek potasu. Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. W doświadczeniu użyto świeżo otrzymanej wody chlorowej.

 

planowanie i opisywanie doświadczeń

 

Po dodaniu wody chlorowej do probówek zauważono, że w probówce I roztwór zmienił barwę,
ale pozostał klarowny, natomiast w probówce II pojawiło się zmętnienie.

 

1. Zidentyfikuj sole X i Z i wpisz ich wzory do tabeli.

planowanie i opisywanie doświadczeń

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji pomiędzy chlorem a bromkiem potasu oraz pomiędzy chlorem a siarczkiem potasu.