Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W kolbach oznaczonych numerami I i II znajdowały się dwa różne klarowne roztwory o żółtej barwie. Każdy z roztworów otrzymano przez rozpuszczenie w wodzie jednej substancji
wybranej spośród:

FeCl

KCrO

KMnO

MnSO

(NH₄)CrO

(NH)₂Cr₂O

Do roztworu w kolbie I dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu i zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu o charakterystycznym zapachu. Stwierdzono także, że w mieszaninie nie wytrącił się żaden osad i że roztwór pozostał żółty.
Do roztworu w kolbie II dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór pozostał klarowny, ale zmienił barwę z żółtej na pomarańczową. Kiedy do uzyskanej
mieszaniny dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu, roztwór z powrotem stał się żółty i nie zaobserwowano wydzielania gazu.

 

1. Spośród wymienionych powyżej związków chemicznych wybierz i napisz wzór związku, którego roztwór znajdował się w kolbie I na początku doświadczenia.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie II:

po dodaniu wodnego roztworu H2SO4 do zawartości kolby

po dodaniu nadmiaru wodnego roztworu NaOH

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W kolbach oznaczonych numerami I i II znajdowały się dwa różne klarowne roztwory o żółtej barwie. Każdy z roztworów otrzymano przez rozpuszczenie w wodzie jednej substancji
wybranej spośród:

FeCl

KCrO

KMnO

MnSO

(NH₄)CrO

(NH)₂Cr₂O

Do roztworu w kolbie I dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu i zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu o charakterystycznym zapachu. Stwierdzono także, że w mieszaninie nie wytrącił się żaden osad i że roztwór pozostał żółty.
Do roztworu w kolbie II dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór pozostał klarowny, ale zmienił barwę z żółtej na pomarańczową. Kiedy do uzyskanej
mieszaniny dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu, roztwór z powrotem stał się żółty i nie zaobserwowano wydzielania gazu.

 

1. Spośród wymienionych powyżej związków chemicznych wybierz i napisz wzór związku, którego roztwór znajdował się w kolbie I na początku doświadczenia.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie II:

po dodaniu wodnego roztworu H2SO4 do zawartości kolby

po dodaniu nadmiaru wodnego roztworu NaOH