Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - elementarny wzór związku organicznego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - elementarny wzór związku organicznego

elementarny wzór związku organicznego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W wyniku spalenia 1,00 g związku organicznego w nadmiarze tlenu uzyskano jako jedyne produkty: 1,42 g COoraz 0,87 g HO.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz elementarny (najprostszy) wzór związku organicznego, który spalono.

elementarny wzór związku organicznego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

W wyniku spalenia 1,00 g związku organicznego w nadmiarze tlenu uzyskano jako jedyne produkty: 1,42 g COoraz 0,87 g HO.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz elementarny (najprostszy) wzór związku organicznego, który spalono.