Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Podstawnik w pierścieniu aromatycznym wpływa na miejsce wprowadzenia następnego podstawnika do pierścienia. Grupy alkilowe, –Cl, –Br, –NH₂, –OH kierują następny wprowadzany podstawnik w pozycje 2 i 4 (orto– i para-) w stosunku do własnego położenia. Gdy w pierścieniu znajdują się grupy –NO, –COOH czy –CHO, to następny podstawnik jest wprowadzany głównie w pozycję 3 (meta-).
Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których z benzenu powstają związki organiczne A, B i C.

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

 

1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

2. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków A i B, które są głównymi produktami przemiany oznaczonej na schemacie numerem 5.

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Podstawnik w pierścieniu aromatycznym wpływa na miejsce wprowadzenia następnego podstawnika do pierścienia. Grupy alkilowe, –Cl, –Br, –NH₂, –OH kierują następny wprowadzany podstawnik w pozycje 2 i 4 (orto– i para-) w stosunku do własnego położenia. Gdy w pierścieniu znajdują się grupy –NO, –COOH czy –CHO, to następny podstawnik jest wprowadzany głównie w pozycję 3 (meta-).
Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których z benzenu powstają związki organiczne A, B i C.

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

 

1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Podstawniki w pierścieniu aromatycznym

2. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków A i B, które są głównymi produktami przemiany oznaczonej na schemacie numerem 5.