Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wartości energii wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla oraz
długości tych wiązań w cząsteczkach etanu, etenu i etynu.

energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


1. W cząsteczce etenu orbitalom walencyjnym atomów węgla przypisuje się hybrydyzację (sp3 / sp2). Podwójne wiązanie węgiel – węgiel w cząsteczce etenu powstaje w wyniku uwspólnienia (dwóch / czterech) elektronów.

2. Cząsteczki etynu są (liniowe / trygonalne).

3. Wraz ze wzrostem długości wiązania (rośnie / maleje) wartość energii niezbędnej do rozerwania wiązania.

energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wartości energii wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla oraz
długości tych wiązań w cząsteczkach etanu, etenu i etynu.

energia wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


1. W cząsteczce etenu orbitalom walencyjnym atomów węgla przypisuje się hybrydyzację (sp3 / sp2). Podwójne wiązanie węgiel – węgiel w cząsteczce etenu powstaje w wyniku uwspólnienia (dwóch / czterech) elektronów.

2. Cząsteczki etynu są (liniowe / trygonalne).

3. Wraz ze wzrostem długości wiązania (rośnie / maleje) wartość energii niezbędnej do rozerwania wiązania.