Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze

Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze można określić dzięki zastosowaniu metody pośredniej. W pierwszym etapie dodaje się roztwór jodku potasu i kwas siarkowy(VI). Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

Cr₂O₇²⁻  +  6 I⁻  +  14H→  2Cr³⁺  +  3I₂  +  7H₂O

W drugim etapie do otrzymanej mieszaniny dodaje się roztwór tiosiarczanu sodu i wtedy jony S₂O₃²⁻  reagują z jodem:

I₂  +  2 S₂O₃²⁻  →  2I⁻  +   S₄O₆²⁻

 

1. Rozstrzygnij, czy jony dichromianowe(VI) w etapie pierwszym oraz jod w etapie drugim pełnią taką samą funkcję (utleniacza albo reduktora). Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Aby określić zawartość jonów dichromianowych(VI) w próbce, przeprowadzono opisane reakcje. W reakcji z jodem wzięło udział 20,4 cm³ wodnego roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,10 mol∙dm⁻³.

Oblicz, ile gramów dichromianu(VI) potasu zawierała badana próbka. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100% oraz że masa molowa dichromianu(VI) potasu MK₂Cr₂O₇ = 294 g mol⁻¹ .

Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Zawartość jonów dichromianowych(VI) w wodnym roztworze można określić dzięki zastosowaniu metody pośredniej. W pierwszym etapie dodaje się roztwór jodku potasu i kwas siarkowy(VI). Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

Cr₂O₇²⁻  +  6 I⁻  +  14H→  2Cr³⁺  +  3I₂  +  7H₂O

W drugim etapie do otrzymanej mieszaniny dodaje się roztwór tiosiarczanu sodu i wtedy jony S₂O₃²⁻  reagują z jodem:

I₂  +  2 S₂O₃²⁻  →  2I⁻  +   S₄O₆²⁻

 

1. Rozstrzygnij, czy jony dichromianowe(VI) w etapie pierwszym oraz jod w etapie drugim pełnią taką samą funkcję (utleniacza albo reduktora). Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Aby określić zawartość jonów dichromianowych(VI) w próbce, przeprowadzono opisane reakcje. W reakcji z jodem wzięło udział 20,4 cm³ wodnego roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,10 mol∙dm⁻³.

Oblicz, ile gramów dichromianu(VI) potasu zawierała badana próbka. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100% oraz że masa molowa dichromianu(VI) potasu MK₂Cr₂O₇ = 294 g mol⁻¹ .