Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - konfiguracja elektronowa atomów

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - konfiguracja elektronowa atomów

konfiguracja elektronowa atomów

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów czterech pierwiastków (I IV):

konfiguracja elektronowa atomów

Napisz, która z przedstawianych konfiguracji elektronowych opisuje atom w stanie wzbudzonym. Odpowiedź uzasadnij.

Konfiguracja:


Uzasadnienie:

konfiguracja elektronowa atomów

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów czterech pierwiastków (I IV):

konfiguracja elektronowa atomów

Napisz, która z przedstawianych konfiguracji elektronowych opisuje atom w stanie wzbudzonym. Odpowiedź uzasadnij.

Konfiguracja:


Uzasadnienie: