Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Budowa atomu

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Budowa atomu

Budowa atomu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Elektrony atomu pierwiastka X w stanie podstawowym zajmują siedem orbitali, przy czym sześć z nich jest całkowicie zapełnionych. Ten pierwiastek reaguje zarówno z kwasem solnym, jak i ze stężonym wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę wpisz dane dotyczące położenia pierwiastka X w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego ten pierwiastek należy.

Budowa atomu

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Budowa atomu

3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji pierwiastka X:
z kwasem solnym (reakcja 1.)

oraz

ze stężonym roztworem wodorotlenku potasu (reakcja 2.).

W reakcji 2. powstaje jon kompleksowy o liczbie koordynacji równej 4.


Równanie reakcji 1.:Równanie reakcji 2.:


 

Budowa atomu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Elektrony atomu pierwiastka X w stanie podstawowym zajmują siedem orbitali, przy czym sześć z nich jest całkowicie zapełnionych. Ten pierwiastek reaguje zarówno z kwasem solnym, jak i ze stężonym wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę wpisz dane dotyczące położenia pierwiastka X w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego ten pierwiastek należy.

Budowa atomu

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Budowa atomu

3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji pierwiastka X:
z kwasem solnym (reakcja 1.)

oraz

ze stężonym roztworem wodorotlenku potasu (reakcja 2.).

W reakcji 2. powstaje jon kompleksowy o liczbie koordynacji równej 4.


Równanie reakcji 1.:Równanie reakcji 2.: