Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Zmiana barwy manganianu(VII) potasu w czasie redukcji

Zmiana barwy manganianu(VII) potasu w czasie redukcji

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do roztworu manganianu(VII) potasu dodano wodne roztwory substancji X i azotanu(III) sodu. Przebieg doświadczenia zilustrowano
poniższym schematem.

Zmiana barwy manganianu(VII) potasu w czasie redukcji

W czasie doświadczenia zaobserwowano zmianę barwy roztworu z fioletowej na zieloną.
Spośród wymienionych substancji wybierz wszystkie, które mogły zostać użyte jako substancja X w opisanym doświadczeniu. Podkreśl ich wzory.
NaCl

HCl

Ba(OH)2

H2SO4

NaOH

NH4Cl

NaNO3