Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków

konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3+.


1s² 2s² 2p3s² 3p3d³


Wpisz symbol tego pierwiastka w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym.

konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków

konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3+.


1s² 2s² 2p3s² 3p3d³


Wpisz symbol tego pierwiastka w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym.

konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków