Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Niżej wymieniono wybrane wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe, którym przyporządkowano numery od 1 do 6.

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

 

Porównaj dwa układy: stały azotan(V) potasu i rozcieńczony wodny roztwór tej soli, pod względem występujących w nich wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych. Wpisz właściwe numery w odpowiednie kolumny tabeli. Uwzględnij wszystkie wiązania i oddziaływania występujące w każdym z tych układów.

 

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Niżej wymieniono wybrane wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe, którym przyporządkowano numery od 1 do 6.

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe

 

Porównaj dwa układy: stały azotan(V) potasu i rozcieńczony wodny roztwór tej soli, pod względem występujących w nich wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych. Wpisz właściwe numery w odpowiednie kolumny tabeli. Uwzględnij wszystkie wiązania i oddziaływania występujące w każdym z tych układów.

 

wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe