Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - substancje tworzące kryształy

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - substancje tworzące kryształy

substancje tworzące kryształy

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Dwie substancje oznaczono umownie literami A i B. W poniższej tabeli przedstawiono podobieństwa i różnice we właściwościach tych substancji.

substancje tworzące kryształy

Określ rodzaje kryształów (metaliczne, jonowe, kowalencyjne, molekularne) tworzone przez badane substancje.

substancje tworzące kryształy

substancje tworzące kryształy

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Dwie substancje oznaczono umownie literami A i B. W poniższej tabeli przedstawiono podobieństwa i różnice we właściwościach tych substancji.

substancje tworzące kryształy

Określ rodzaje kryształów (metaliczne, jonowe, kowalencyjne, molekularne) tworzone przez badane substancje.

substancje tworzące kryształy