Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - pojęcie standardowej entalpii przemiany

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - pojęcie standardowej entalpii przemiany

pojęcie standardowej entalpii przemiany

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Rozstrzygnij, czy na podstawie wartości entalpii tworzenia CO oraz CO2 można stwierdzić, że reakcja spalania tlenku węgla(II) jest egzotermiczna. Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

pojęcie standardowej entalpii przemiany

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Rozstrzygnij, czy na podstawie wartości entalpii tworzenia CO oraz CO2 można stwierdzić, że reakcja spalania tlenku węgla(II) jest egzotermiczna. Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie: