Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji

interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Przygotowano dwa zestawy laboratoryjne umożliwiające pomiar objętości gazu wydzielonego w reakcji metali z kwasem solnym. W kolbie jednego zestawu umieszczono próbkę mieszaniny wiórków magnezu i miedzi w stosunku molowym 8 : 3, a w kolbie drugiego zestawu próbkę o takiej samej masie, ale złożoną z wiórków glinu i srebra. Do kolb wprowadzono nadmiar kwasu solnego i stwierdzono, że objętość wydzielonego gazu była taka sama w obu zestawach.

Oblicz zawartość glinu w % masowych w mieszaninie wiórków użytej w doświadczeniu. Przyjmij wartości mas molowych:

MMg = 24 gmol⁻¹,
MCu = 64 gmol⁻¹,
MAl = 27 gmol⁻¹,
MAg = 108 gmol⁻¹.

interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Przygotowano dwa zestawy laboratoryjne umożliwiające pomiar objętości gazu wydzielonego w reakcji metali z kwasem solnym. W kolbie jednego zestawu umieszczono próbkę mieszaniny wiórków magnezu i miedzi w stosunku molowym 8 : 3, a w kolbie drugiego zestawu próbkę o takiej samej masie, ale złożoną z wiórków glinu i srebra. Do kolb wprowadzono nadmiar kwasu solnego i stwierdzono, że objętość wydzielonego gazu była taka sama w obu zestawach.

Oblicz zawartość glinu w % masowych w mieszaninie wiórków użytej w doświadczeniu. Przyjmij wartości mas molowych:

MMg = 24 gmol⁻¹,
MCu = 64 gmol⁻¹,
MAl = 27 gmol⁻¹,
MAg = 108 gmol⁻¹.