Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Badano reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami: z cynkiem, z glinem, z magnezem oraz ze srebrem. Jedno z przeprowadzonych doświadczeń pokazano na zdjęciu.

reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

Wskaż metal, który znajduje się w probówce z kwasem pokazanej na zdjęciu, i uzasadnij swój wybór.

Symbol metalu:


Uzasadnienie:

reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Badano reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami: z cynkiem, z glinem, z magnezem oraz ze srebrem. Jedno z przeprowadzonych doświadczeń pokazano na zdjęciu.

reakcje stężonego kwasu azotowego(V) z metalami

Wskaż metal, który znajduje się w probówce z kwasem pokazanej na zdjęciu, i uzasadnij swój wybór.

Symbol metalu:


Uzasadnienie: