Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze

liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Do parametrów charakteryzujących tłuszcze należy tzw. liczba jodowa. Jest ona miarą nienasycenia tłuszczu i odpowiada liczbie gramów jodu, który może przereagować z próbką tłuszczu o masie 100 g. Tłuszcze poddaje się w przemyśle m.in. transestryfikacji, która polega na wymianie reszt kwasowych na inne lub na podstawieniu innego alkoholu w miejscu glicerolu.

 

1. Napisz równanie reakcji kwasu oleinowego z jodem oraz równanie transestryfikacji trioleinianu glicerolu z metanolem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.

 

2. Pewien trigliceryd, którego cząsteczki nie są chiralne, ma liczbę jodową ok. 30. Ten związek poddano transestryfikacji z metanolem i stwierdzono, że w produktach znajdują się tylko dwa estry: oleinian metylu i palmitynian metylu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij poniższy wzór, tak aby przedstawiał trigliceryd, który poddano opisanym reakcjom.
Przyjmij wartości mas molowych:

M glicerolu = 92 gmol1,
M kwasu oleinowego = 282 gmol1,
M kwasu palmitynowego = 256 gmol1.

 

Obliczenia:

 

 

liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze

liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Do parametrów charakteryzujących tłuszcze należy tzw. liczba jodowa. Jest ona miarą nienasycenia tłuszczu i odpowiada liczbie gramów jodu, który może przereagować z próbką tłuszczu o masie 100 g. Tłuszcze poddaje się w przemyśle m.in. transestryfikacji, która polega na wymianie reszt kwasowych na inne lub na podstawieniu innego alkoholu w miejscu glicerolu.

 

1. Napisz równanie reakcji kwasu oleinowego z jodem oraz równanie transestryfikacji trioleinianu glicerolu z metanolem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.

 

2. Pewien trigliceryd, którego cząsteczki nie są chiralne, ma liczbę jodową ok. 30. Ten związek poddano transestryfikacji z metanolem i stwierdzono, że w produktach znajdują się tylko dwa estry: oleinian metylu i palmitynian metylu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij poniższy wzór, tak aby przedstawiał trigliceryd, który poddano opisanym reakcjom.
Przyjmij wartości mas molowych:

M glicerolu = 92 gmol1,
M kwasu oleinowego = 282 gmol1,
M kwasu palmitynowego = 256 gmol1.

 

Obliczenia:

 

 

liczba jodowa – parametr charakteryzujący tłuszcze