Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Wanilina – jest popularna substancja zapachowa

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Wanilina – jest popularna substancja zapachowa

Wanilina – jest popularna substancja zapachowa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym
i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.

W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II.

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa

1. Wśród wymienionych niżej odczynników wybierz te, które reagują z grupami funkcyjnymi oznaczonymi we wzorze waniliny cyframi (1) i (2). Wpisz te cyfry w odpowiednie komórki poniższej tabeli.

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa

2. Grupa oznaczona cyfrą (3) może występować w formie anionu w związku, który jest produktem reakcji metanolu z jednym z wymienionych niżej reagentów:

NaOH   CH3COONa   Na   Na2CO3


Wybierz odpowiedni reagent i napisz w formie cząsteczkowej równanie tej reakcji. Napisz nazwę jej organicznego produktu.


Równanie reakcji:


Nazwa produktu:

 

3. Związek oznaczony wzorem II otrzymuje się w reakcji bromowania 4hydroksybenzaldehydu (aldehydu 4hydroksybenzoesowego).

Rozstrzygnij, czy związek opisany wzorem II jest głównym czy ubocznym produktem tej reakcji. Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odwołaj się do wpływu kierującego podstawników.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

4. Silniejszym środkiem zapachowym od waniliny, ale o podobnym aromacie, jest związek nazywany etylowaniliną. Położenie atomów tlenu względem pierścienia aromatycznego jest takie samo w obu tych związkach, natomiast ich masy cząsteczkowe różnią się o 14 u.

Uzupełnij poniższy wzór tak, aby przedstawiał cząsteczkę etylowaniliny.

 

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa

Wanilina – jest popularna substancja zapachowa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym
i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór I.

W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem II.

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa

1. Wśród wymienionych niżej odczynników wybierz te, które reagują z grupami funkcyjnymi oznaczonymi we wzorze waniliny cyframi (1) i (2). Wpisz te cyfry w odpowiednie komórki poniższej tabeli.

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa

2. Grupa oznaczona cyfrą (3) może występować w formie anionu w związku, który jest produktem reakcji metanolu z jednym z wymienionych niżej reagentów:

NaOH   CH3COONa   Na   Na2CO3


Wybierz odpowiedni reagent i napisz w formie cząsteczkowej równanie tej reakcji. Napisz nazwę jej organicznego produktu.


Równanie reakcji:


Nazwa produktu:

 

3. Związek oznaczony wzorem II otrzymuje się w reakcji bromowania 4hydroksybenzaldehydu (aldehydu 4hydroksybenzoesowego).

Rozstrzygnij, czy związek opisany wzorem II jest głównym czy ubocznym produktem tej reakcji. Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odwołaj się do wpływu kierującego podstawników.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

4. Silniejszym środkiem zapachowym od waniliny, ale o podobnym aromacie, jest związek nazywany etylowaniliną. Położenie atomów tlenu względem pierścienia aromatycznego jest takie samo w obu tych związkach, natomiast ich masy cząsteczkowe różnią się o 14 u.

Uzupełnij poniższy wzór tak, aby przedstawiał cząsteczkę etylowaniliny.

 

Wanilina –  jest popularna substancja zapachowa