Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - nawóz sztuczny – superfosfat

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - nawóz sztuczny – superfosfat

nawóz sztuczny – superfosfat

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Superfosfat jest nawozem sztucznym zawierającym diwodoroortofosforan(V) wapnia (Ca(H₂PO₄)₂), siarczan(VI) wapnia (CaSO₄) oraz zanieczyszczenia niezawierające wapnia i siarki. W superfosfacie zawartość procentowa siarki wynosi 11,9%, a zawartość procentowa wapnia jest równa 22,2%.

Oblicz w procentach masowych zawartość diwodoroortofosforanu(V) wapnia w superfosfacie.

nawóz sztuczny – superfosfat

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Superfosfat jest nawozem sztucznym zawierającym diwodoroortofosforan(V) wapnia (Ca(H₂PO₄)₂), siarczan(VI) wapnia (CaSO₄) oraz zanieczyszczenia niezawierające wapnia i siarki. W superfosfacie zawartość procentowa siarki wynosi 11,9%, a zawartość procentowa wapnia jest równa 22,2%.

Oblicz w procentach masowych zawartość diwodoroortofosforanu(V) wapnia w superfosfacie.