Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wybrane piktogramy stosowane do oznaczania niebezpiecznych substancji i mieszanin.

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

Spośród przedstawionych piktogramów wybierz dwa stosowane do opisu zagrożeń wynikających ze stosowania w laboratorium kwasu azotowego(V). Uzupełnij tabelę –
wpisz oznaczenia cyfrowe wybranych piktogramów i zaznacz literę wskazującą znaczenie danego piktogramu.

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wybrane piktogramy stosowane do oznaczania niebezpiecznych substancji i mieszanin.

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin

Spośród przedstawionych piktogramów wybierz dwa stosowane do opisu zagrożeń wynikających ze stosowania w laboratorium kwasu azotowego(V). Uzupełnij tabelę –
wpisz oznaczenia cyfrowe wybranych piktogramów i zaznacz literę wskazującą znaczenie danego piktogramu.

piktogramy – oznaczanie niebezpiecznych substancji i mieszanin