Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi.

Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4s i dwa niesparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4p.


Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4s i 4p w atomie germanu w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadnij.

 

różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

 

Ocena:

Uzasadnienie:

różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi.

Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4s i dwa niesparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4p.


Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4s i 4p w atomie germanu w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadnij.

 

różne stany energetyczne atomów pierwiastków chemicznych

 

Ocena:

Uzasadnienie: