Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Struktura atomu – jądro i elektrony

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Struktura atomu – jądro i elektrony

Struktura atomu – jądro i elektrony

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową:

1s² 2s² 2p 3s² 3p3d¹⁰ 4s² 4p

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

Struktura atomu – jądro i elektrony

Struktura atomu – jądro i elektrony

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową:

1s² 2s² 2p 3s² 3p3d¹⁰ 4s² 4p

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

Struktura atomu – jądro i elektrony