Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Oblicz, ile gramów soli uwodnionej Na2SO4 10H2O należy dodać do 100 g roztworu, w którym stężenie Na2SO4 wynosi 6,0 % masowych, aby po uzupełnieniu wodą do 300 g otrzymać roztwór tej soli o stężeniu 10 %. W obliczeniach przyjmij, że masy molowe soli są równe:
M Na2SO4 = 142 g mol1 oraz
M Na2SO4 10H2O = 322 g mol1 .

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Oblicz, ile gramów soli uwodnionej Na2SO4 10H2O należy dodać do 100 g roztworu, w którym stężenie Na2SO4 wynosi 6,0 % masowych, aby po uzupełnieniu wodą do 300 g otrzymać roztwór tej soli o stężeniu 10 %. W obliczeniach przyjmij, że masy molowe soli są równe:
M Na2SO4 = 142 g mol1 oraz
M Na2SO4 10H2O = 322 g mol1 .