Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W celu wyznaczenia dokładnego stężenia pewnej zasady przeprowadzono następujące
doświadczenie. Do 60,0 cm3 badanego roztworu (KOH albo NH3 o stężeniu około 0,1 mol dm−3) dodawano powoli wodny roztwór HCl o stężeniu 0,10 mol dm−3 i mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymaną zależność pH roztworu miareczkowanego od objętości
dodanego kwasu przedstawiono na poniższym wykresie.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Po dodaniu takiej objętości roztworu HCl, w jakiej ilość kwasu jest równoważna początkowej ilości zasady w badanym roztworze, w układzie zostaje osiągnięty punkt równoważnikowy (PR).

1. Rozstrzygnij, czy w opisanym doświadczeniu użyto roztworu KOH czy NH3. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

2. Aby wyznaczyć stężenie zasady, zamiast pomiaru pH, podczas miareczkowania można zastosować odpowiedni wskaźnik. Musi on być tak dobrany, aby zakres zmiany jego barwy przypadał w pobliżu punktu równoważnikowego. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem, który zmienia barwę w zakresie pH 8,2 10,0, a oranż metylowy w zakresie pH 3,2 4,4.

Rozstrzygnij, który wskaźnik fenoloftaleina czy oranż metylowy powinien być użyty w celu możliwie dokładnego wyznaczenia stężenia tego roztworu. Odpowiedź uzasadnij.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W celu wyznaczenia dokładnego stężenia pewnej zasady przeprowadzono następujące
doświadczenie. Do 60,0 cm3 badanego roztworu (KOH albo NH3 o stężeniu około 0,1 mol dm−3) dodawano powoli wodny roztwór HCl o stężeniu 0,10 mol dm−3 i mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymaną zależność pH roztworu miareczkowanego od objętości
dodanego kwasu przedstawiono na poniższym wykresie.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Po dodaniu takiej objętości roztworu HCl, w jakiej ilość kwasu jest równoważna początkowej ilości zasady w badanym roztworze, w układzie zostaje osiągnięty punkt równoważnikowy (PR).

1. Rozstrzygnij, czy w opisanym doświadczeniu użyto roztworu KOH czy NH3. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

2. Aby wyznaczyć stężenie zasady, zamiast pomiaru pH, podczas miareczkowania można zastosować odpowiedni wskaźnik. Musi on być tak dobrany, aby zakres zmiany jego barwy przypadał w pobliżu punktu równoważnikowego. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem, który zmienia barwę w zakresie pH 8,2 10,0, a oranż metylowy w zakresie pH 3,2 4,4.

Rozstrzygnij, który wskaźnik fenoloftaleina czy oranż metylowy powinien być użyty w celu możliwie dokładnego wyznaczenia stężenia tego roztworu. Odpowiedź uzasadnij.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie: