Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory trzech różnych soli CH3COONa, NaNO2, NaF o takim samym stężeniu molowym. Odczyn wszystkich przygotowanych roztworów był zasadowy, ale pH każdego roztworu było inne.

1. Wpisz do poniższego schematu wzory odpowiednich drobin, tak aby powstało równanie potwierdzające zasadowy odczyn roztworu azotanu(III) sodu zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

 

2. Napisz wzór lub nazwę tej soli, której wodny roztwór miał najwyższe pH.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory trzech różnych soli CH3COONa, NaNO2, NaF o takim samym stężeniu molowym. Odczyn wszystkich przygotowanych roztworów był zasadowy, ale pH każdego roztworu było inne.

1. Wpisz do poniższego schematu wzory odpowiednich drobin, tak aby powstało równanie potwierdzające zasadowy odczyn roztworu azotanu(III) sodu zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda.

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

 

2. Napisz wzór lub nazwę tej soli, której wodny roztwór miał najwyższe pH.