Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - typ hybrydyzacji fosforowodoru PH₃

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - typ hybrydyzacji fosforowodoru PH₃

typ hybrydyzacji fosforowodoru PH₃

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Fosforowodór PH₃ to związek o temperaturze topnienia równej 133 °C i temperaturze wrzenia równej 88 °C (pod ciśnieniem atmosferycznym). W skroplonym fosforowodorze oddziaływania międzycząsteczkowe są dużo słabsze niż w skroplonym amoniaku.

 

1. Na podstawie różnicy elektroujemności między fosforem a wodorem oraz informacji wprowadzającej uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Cząsteczka fosforowodoru PHma kształt (trójkąta równobocznego / liniowy / piramidy o podstawie trójkąta). Wiązanie w PHma charakter (jonowy / kowalencyjny).

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Temperatura wrzenia skroplonego amoniaku jest (wyższa / niższa) niż temperatura wrzenia fosforowodoru. Bardzo dobra rozpuszczalność (fosforowodoru / amoniaku) w wodzie jest
spowodowana silnym oddziaływaniem między cząsteczkami tego związku a cząsteczkami wody i tworzeniem się między nimi wiązań wodorowych.

typ hybrydyzacji fosforowodoru PH₃

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Fosforowodór PH₃ to związek o temperaturze topnienia równej 133 °C i temperaturze wrzenia równej 88 °C (pod ciśnieniem atmosferycznym). W skroplonym fosforowodorze oddziaływania międzycząsteczkowe są dużo słabsze niż w skroplonym amoniaku.

 

1. Na podstawie różnicy elektroujemności między fosforem a wodorem oraz informacji wprowadzającej uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Cząsteczka fosforowodoru PHma kształt (trójkąta równobocznego / liniowy / piramidy o podstawie trójkąta). Wiązanie w PHma charakter (jonowy / kowalencyjny).

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Temperatura wrzenia skroplonego amoniaku jest (wyższa / niższa) niż temperatura wrzenia fosforowodoru. Bardzo dobra rozpuszczalność (fosforowodoru / amoniaku) w wodzie jest
spowodowana silnym oddziaływaniem między cząsteczkami tego związku a cząsteczkami wody i tworzeniem się między nimi wiązań wodorowych.